Mere livsindhold med en voksenuddannelse

Når man er en ung teenager med hormonerne farende rundt i kroppen, så kan det for mange mennesker være svært at skue mange år ud i fremtiden. Mange holder efter 9. klasse et eller flere sabbatsår, hvor man rejser rundt og oplever verden eller tager et job. Pludselig går det måske op for den enkelte, at man alligevel gerne vil have et bedre job med god fremtidsudsigter, og så kan det blive nødvendigt at tage en voksenuddannelse og blive voksenelev. Heldigvis kommer den opnåede erhvervserfaring til gode, såfremt denne har været relevant. Her kommer der flere nyttige oplysninger om EUV (Erhvervsuddannelser for voksne).

Studieindhold som voksenelev

Man kan på kort tid tage et svendebrev ved hjælp af en individuel erhvervsuddannelse for voksne, som er en faglig uddannelse. Man kan studere som voksenelev flere steder, og et populært sted at tage en EUV uddannelse er på Hotel- og Restaurantskolen i København. På skolens hjemmeside kan man finde mere information og nyttige oplysninger og en EUV voksenuddannelse. Her er det for eksempel muligt at uddanne sig til disse spændende jobs:

  • Tjener
  • Kok
  • Gastronomassistent
  • Smørrebrød / catering
  • Ernæringsassistent
  • Ernæringshjælper
  • Receptionist

Når man på skolen studerer som voksenelev, så vil man tillære sig en masse viden og få faglig indsigt, som efterfølges af et svendebrev. Adgangskravene er meget simple, da man blot skal være ufaglært og uden et svendebrev, over 25 år samt have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Man tilrettelægger uddannelsen ud fra en individuel kompetencevurdering, idet alle elevernes baggrund er forskellig især med hensyn til tidligere arbejde og skoleuddannelse. Ved afslutningen af forløbet vil man sammen med en faglærer og en konsulent få udarbejdet en uddannelsesplan.

Økonomi under en voksenuddannelse

Undervisningen er gratis, såfremt der er tilknyttet en arbejdsgiver. Undervisningen kan gennemføres i eget tempo men dog inden for en periode på 6 år. Man laver en uddannelsesaftale med den virksomhed, der udbetaler elevlønnen under uddannelsen. Den pågældende virksomhed får samtidig få EUV-refusion på op til 110 % af højeste dagpengesats i perioden med skolegang. Ledige kan søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) under hele uddannelsesforløbet, men det er dit praktikbehov under uddannelsen, der afgør, om man kan få enten elevløn eller SU. Den enkelte skole afgør ud fra dine kompetencer, hvorledes dit individuelle EUV forløb skal bestå af. Det er endvidere muligt at få økonomisk hjælp fra kommunen under uddannelsen, idet man kan modtage dagpenge eller kontanthjælp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *